Asseco Data Systems Partnerem konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”

17-18 stycznia odbyła się w Warszawie 12 edycja konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”. Została ona zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), SGGW oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Asseco Data Systems było Partnerem Technologicznym wydarzenia.

Konferencje  z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” od kilkunastu lat gromadzą rektorów, prorektorów oraz dyrektorów i specjalistów ds. współpracy międzynarodowej i promocji najważniejszych polskich uczelni i są miejscem debaty nt. strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. W tym roku tematami wiodącymi były: możliwości rozwoju umiędzynarodowienia wynikające z ustawy 2.0, internacjonalizacja badań naukowych oraz budowa uczelnianych strategii umiędzynarodowienia.

Reprezentujący ADS na tej konferencji – Katarzyna Skowrońska i Grzegorz Pytkowski z Pionu Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz zarządzający tą jednostką wiceprezes Daniel Lala – zaprezentowali na forum program Asseco Uczelnia 3.0, w tym oprogramowanie wspierające rekrutację studentów, także obcokrajowców.

Sukces ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zależeć będzie w dużym stopniu od efektywnego zarządzania uczelnią. Niezbędne są do tego narzędzia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych. Z myślą o potrzebach świata nauki Asseco stworzyło program „Uczelnia 3.0”, który ma rozwiązania wspierające m.in. umiędzynarodowienie uczelni i rekrutację studentów zza granicy. –  stwierdził podczas wystąpienia na konferencji Grzegorz Pytkowski, pełnomocnik Zarządu ds. edukacji

W tegorocznym spotkaniu, w niepowtarzalnym klimacie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) na warszawskim Ursynowie, wzięło udział blisko 200 osób.