Asseco Data Systems Partnerem konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”

17-18 stycznia odbyła się w Warszawie 12 edycja konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”. Została ona zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), SGGW oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Asseco Data Systems było Partnerem Technologicznym wydarzenia.

Konferencje  z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” od kilkunastu lat gromadzą rektorów, prorektorów oraz dyrektorów i specjalistów ds. współpracy międzynarodowej i promocji najważniejszych polskich uczelni i są miejscem debaty nt. strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. W tym roku tematami wiodącymi były: możliwości rozwoju umiędzynarodowienia wynikające z ustawy 2.0, internacjonalizacja badań naukowych oraz budowa uczelnianych strategii umiędzynarodowienia.

Reprezentujący ADS na tej konferencji – Katarzyna Skowrońska i Grzegorz Pytkowski z Pionu Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz zarządzający tą jednostką wiceprezes Daniel Lala – zaprezentowali na forum program Asseco Uczelnia 3.0, w tym oprogramowanie wspierające rekrutację studentów, także obcokrajowców.

Sukces ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zależeć będzie w dużym stopniu od efektywnego zarządzania uczelnią. Niezbędne są do tego narzędzia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych. Z myślą o potrzebach świata nauki Asseco stworzyło program „Uczelnia 3.0”, który ma rozwiązania wspierające m.in. umiędzynarodowienie uczelni i rekrutację studentów zza granicy. –  stwierdził podczas wystąpienia na konferencji Grzegorz Pytkowski, pełnomocnik Zarządu ds. edukacji

W tegorocznym spotkaniu, w niepowtarzalnym klimacie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) na warszawskim Ursynowie, wzięło udział blisko 200 osób.

     

Close Menu

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI