Asseco rozpoczyna współpracę z białostockimi uczelniami

Porozumienie z Asseco Data Systems podpisały dwie białostockie uczelnie – Uniwersytet w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka. Współpraca obejmie zarówno sferę naukową, jak i wspólne przedsięwzięcia informatyczne, jak również organizację staży zawodowych dla studentów obu uczelni.

Prezes Zarządu Asseco Data Systems Andrzej Dopierała oraz Wiceprezes Asseco Data Systems Daniel Lala podpisali umowę z Rektorem Uniwerstetu w Białymstoku, prof. dr hab. Robertem Ciborowskim oraz Rektorem Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lechem Dzienisem.

Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich oraz współpracę naukową w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dziedzinie informatyki. Asseco Data Systems będzie również zaangażowane w realizację programu stypendialnego dla studentów i doktorantów. Zaplanowane jest również realizowanie wspólnych projektów naukowe i informatycznych w oparciu o środki pozyskane z funduszy Unii Europejskich. Współpraca ma też dotyczyć przedsięwzięć promujących informatykę, takich jak konkursy, czy szkolenia.