Formularz Kontaktowy

Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
Gdynia, 81-321
Email: uczelnie@assecods.pl
Telefon: +48 50 50 50 770

NIP 5170359458,
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000421310.

Kapitał zakładowy w wysokości
120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.

Aby skontaktować się z nami skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”)  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.