Szkolenia Asseco Academy

Oferuje akredytowane szkolenia i ścieżki certyfikacyjne bazujące na światowych standardach, m. in.: ITIL®, DevOps, Lean IT, PRINCE2®, MSP®, M_o_R®, AgilePM®, SCRUM, PMBOK®  Guide,  TOGAF9®,  HDI®,  COBIT®, RESILIA™, CISA®, Microsoft, CISCO, ORACLE oraz autorskie szkolenia i warsztaty przygotowane przez ekspertów Asseco. Współpraca z Centrum daje Uczelniom możliwość realizacji kompleksowych działań rozwojowych zarówno dla studentów jak również kadry dydaktycznej, zarządzającej oraz administracyjnej uczelni. Uczelnie mogą korzystać z gotowych propozycji szkoleń dedykowanych poszczególnym grupom, jak i z pełnej oferty szkoleń katalogowych obejmujących kilkaset unikalnych tematów.

Oferujemy ponadto szkolenia językowe na poziomach od A1 do C1 łącznie z sesjami egzaminacyjnymi .

Innemoduły