System dziekanatowy

System Dziekanatowy jest narzędziem, które daje wszystkim studentom, także tym z niepełnosprawnościami możliwość w pełni swobodnego korzystania z systemu obsługi studiów. Za jego pomocą mogą złożyć wniosek o stypendium, uzyskać informację o przebiegu nauczania, zdobytych punktach ECTS. Dostępny online katalog przedmiotów zapewnia wgląd do statusu swoich zajęć. System Dziekanatowy pozwala także kandydatom zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni. Dzięki API wraz z szczegółową dokumentacją możliwe jest zaprojektowanie integracji z dowolnym systemem uczelnianym na rynku oraz z innymi systemami informatycznymi. Zapewnia także dostęp do danych na potrzeby systemu ORPD i Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

W ramach Systemu Dziekanatowego studenci mają dostęp do:

 • Przechowywania zasobów w chmurze
 • Portalu studenta
 • Informacji o ocenach i zaliczeniach
 • Wniosków i decyzji
 • Składania wniosków o stypendium
 • Platformy do komunikacji z dziekanatem i władzami uczelni
 • Zapisów na zajęcia
 • Narzędzia do komunikacji z prowadzącymi zajęcia
 • Obsługi praktyk studenckich
 • Narzędzi ankietyzujących
 • Systemu online obsługującego proces dyplomowania

Moduły Systemu Dziekanatowego:

 • Wirtualny dziekanat
 • Elektroniczny indeks
 • Jakość i innowacyjne kształcenie
 • Pensum
 • Planowanie i rezerwacja sal
 • Obsługa akademików
 • Sprawy studenckie
 • Płatności online

Innemoduły