Platforma dla kierunków
Informatycznych

Rozwiązanie UniCloud oparte o chmurę, przeznaczone do realizacji ścieżki dydaktycznej na kierunkach informatycznych i technicznych.

Pomaga studentom w nauce programowania, testowania i administrowania serwerami, poprzez zapewnienie łatwego dostępu do pakietu na rynku technologii informatycznych. Wykładowcom skraca czas przygotowania zajęć, zmniejsza ilość działań organizacyjnych w trakcie ich prowadzenia oraz pozwala na monitorowanie postępów nauczania. 

Dzięki platformie UniCloud Uczelnia zwiększa atrakcyjność oferty kierunków informatycznych poprzez zapewnienie zgodności z najbardziej aktualnymi technologiami.

 
 

Innemoduły