Zarządzanie Informacją
i obieg Dokumentów

System Zarządzania Informacją i Obiegiem Dokumentów (Koliber) pozwala na obsłużenie wszystkich potrzeb uczelni wyższych, tj. procesów rozliczeniowych dotyczących projektów inwestycyjnych, naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz innych. Pozwala na sprawny przepływ dokumentów, informacji i decyzji. Umożliwia zredukowanie czasu potrzebnego do obsługi dokumentów. 

Koliber dostępny jest on-line, umożliwia pracownikom pracę z poziomu przeglądarki internetowej przez komputer lub w aplikacji mobilnej przez telefon komórkowy. Jest zintegrowany ze zdalnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym SimplySign, dzięki któremu możliwe jest zdalne podpisywanie dokumentów.

Korzyści dla uczelni:

 • Każdy użytkownik zostaje przeszkolony oraz otrzymuje dostęp do systemu za pomocą loginu i hasła.
 • Gotowy zestaw szablonów ułatwia rozpoczęcie pracy z elektronicznym repozytorium dokumentów.
 • Zastosowane w systemie workflow automatyzuje procesy decyzyjne w organizacji.
 • Modułowa budowa systemu pozwala na wdrożenie tylko tych funkcjonalności, których aktualnie uczelnia potrzebuje.
 • Pełna kontrola procesów pozwala na oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów (np. drukowania, przesyłania papierowych dokumentów).

Moduły Systemu Koliber:

 • Obieg Dokumentów:
  • Kancelaria
  • Rejestr dokumentów
  • eDokumenty
  • Dokumenty formalno-prawne
 • Finansowe:
  • Faktury kosztowe
  • Budżety
  • Zapotrzebowania
  • Teczki projektowe
 • Archiwum Dokumentów
 • Delegacje
 • Wnioski HR-owe (Umowy z pracownikami)
 • Nieobecności pracowników uczelni
 • Gospodarka własna
 • Windykacja miękka dotycząca studentów

Innemoduły