Obieg Dokumentów

KOLIBER – system, który wspiera zarządzanie dokumentami i obiegiem informacją w organizacji.

Pozwala na sprawny przepływ dokumentów, informacji i decyzji. Pełna integracja z systemami zewnętrznymi pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do obsługi dokumentów. System umożliwia stosowanie zdalnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign zgodnego z wymaganiami eIDAS.

  • rozliczanie faktur,
  • procesy zakupowe,
  • procesy kadrowe,
  • obieg korespondencji,
  • rejestr uprawnień,
  • zarządzanie projektami,
  • budżetowanie,
  • ewidencja środków trwałych,

Innemoduły

Close Menu