Serwis Biura
Karier

Jest narzędziem wspierającym doradców zawodowych w określaniu stopnia rozwoju kompetencji studentów i absolwentów oraz w udzielaniu indywidualnych wskazówek do dalszego kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej. Moduł umożliwia również badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz monitorowanie losów zawodowych absolwentów. Dzięki niemu Uczelnia pozyskuje informacje przydatne w doskonaleniu jakości kształcenia  oraz formułowaniu oferty marketingowej, służącej celom rekrutacyjnym i wizerunkowym.

Studenci mają możliwości prezentacji swoich kwalifikacji i kompetencji oraz aplikowania     i wyszukiwania ofert staży, praktyk i pracy, najlepiej dopasowanych do ich umiejętności.

Pracodawcy oraz pracownicy Biura Karier korzystają z możliwości preselekcji kandydatów oraz weryfikacji ich kompetencji w zakresie wymagań określonych dla danej oferty.

  • Poradnictwo zawodowe i edukacyjne (testy kompetencji)
  • Usługi rozwojowe: szkolenia i doradztwo
  • Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców.
  • Monitorowanie losów studentów
  • Nabór i selekcja kandydatów (praca, praktyka, staż)
  • Udostępnianie baz danych studentów i absolwentów
  • Udostępnianie informacji o procesach rekrutacji.

Innemoduły

Close Menu