Serwis Biura
Karier

Serwis Biura Karier jest narzędziem wspierającym doradców zawodowych w określaniu stopnia rozwoju kompetencji studentów i absolwentów. Pozwala na udzielanie indywidualnych wskazówek do dalszego kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej. Umożliwia również badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz monitorowanie losów zawodowych absolwentów. Dzięki niemu uczelnia pozyskuje informacje przydatne w doskonaleniu jakości kształcenia i formułowaniu oferty marketingowej, służącej rekrutacji i celom wizerunkowym. W skład Serwisu Biura Karier wchodzi moduł diagnozowania kompetencji oraz ankietowania.

Korzyści dla pracowników Akademickiego Biura Karier:

 • Monitorowanie procesu aplikowania, w którym uczestniczy student (etapy komunikowane poprzez e-mail).
 • Monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, informacje, wyniki), generowanie dedykowanych raportów i zestawień dla przedsiębiorców, klientów Akademickiego Biura Karier.
 • Projektowanie dedykowanego formularza rekrutacyjnego za pomocą kreatora ogłoszenia (również w taki sposób, aby odrzucał on oferty niespełniające kryteriów).
 • Definiowanie wymagań, w tym dotyczących kompetencji i ich poziomu, dla każdego procesu rekrutacji.
 • Planowanie spotkań i komunikowanie się z kandydatami za pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień.
 • Wykonywanie wstępnej preselekcji kandydatów w oparciu o dane zgromadzone za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oraz porównanie kompetencji oczekiwanych przez pracodawcę i posiadanych przez kandydata.

Korzyści dla studentów:

 • Dostęp do bazy pracodawców, z którymi współpracuje uczelnia oraz ogłoszeń rekrutacji na praktykę, staż, szkolenie.
 • Generowanie raportów pokazujących, które oferty staży, praktyk są w największym stopniu dopasowane do poziomu kompetencji studenta na podstawie m.in. wykonanych testów kompetencji.
 • Aplikowanie na staż, praktykę lub szkolenie, które zostały rekomendowane dla studenta przez system w indywidualnych raportach.
 • Odbieranie spersonalizowanych powiadomień z systemu o nowych ofertach staży i praktyk,
 • wprowadzanie informacji na portalu umożliwiających wygenerowanie CV za pomocą wystandaryzowanego formularza.
 • Zamieszczanie w CV posiadanych kompetencji (na podstawie badania przeprowadzonego w module diagnozowania kompetencji).

Korzyści dla pracodawców:

 • Wprowadzenie ofert pracy/praktyk/staży na portalu.
 • Monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, informacje, wyniki), generowanie dedykowanych raportów i zestawień dla pracodawcy,
 • Planowanie spotkań i komunikowanie się z kandydatami za pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień,
 • Wykonywanie wstępnej preselekcji kandydatów w oparciu o dane zgromadzone za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oraz porównanie kompetencji oczekiwanych przez pracodawcę i posiadanych przez kandydata.

Moduł diagnozowania kompetencji umożliwia:

Studentom:

 • Wykonanie badań kompetencji.
 • Wprowadzenie informacji o posiadanych kwalifikacjach.
 • Generowanie raportu z badania indywidualnego, zawierającego wynik testu, dopasowanie do profilu, wskazówki rozwojowe oraz interpretację wyniku.

Pracownikom Akademickiego Biura Karier:

 • Przygotowanie badań kompetencji studentów na postawie gotowego zestawu kompetencji oraz testu talentów, jak również zbioru zawodów opisanych za pomocą kompetencji, określających predyspozycje zawodowe.
 • Możliwość przygotowania własnych testów kompetencyjnych przy wykorzystaniu narzędzi badawczych dostępnych w systemie.
 • Prowadzenie i zarządzanie badaniami indywidualnymi i grupowymi.
 • Przygotowywanie i generowanie raportów z badań.
 • Tworzenie profilu kompetencyjnego.
 • Projektowanie procesu badania za pomocą wbudowanego graficznego kreatora tzw. Workflow.

Moduł ankietowania umożliwia pracownikom Akademickiego Biura Karier:

 • Badanie oczekiwań pracodawców w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku.
 • Tworzenie dedykowanych formularzy ankietowych – pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwarte, macierzowe, oparte na skali, zawierające ilustracje i filmy, zawierające odnośniki hipertekstowe.
 • Prowadzenie badań z wykorzystaniem formularzy ankietowych, przesyłanie wiadomości z adresem ankiety oraz przypomnieniem o terminie jej wypełnienia.
 • Prezentację wyników przeprowadzonego badania w formie zestawień tabelarycznych
  i tabel krzyżowych, wykresów graficznych z możliwością eksportów wyników do Excel lub pliku CSV.

Innemoduły