System
informacji naukowej

Ewidencjonowanie, upowszechnienie i promocja dorobku intelektualnego pracowników i doktorantów Uczelni,

w celu zapewnienie wzrostu liczby cytowań, zwiększenia widoczności dorobku naukowego Uczelni w Internecie oraz możliwości wyszukiwania ekspertów z danej dziedziny. Tworzenie ustandaryzowanych zestawień i raportów na potrzeby sprawozdawczości zgodnej z wymaganiami Ministerstwa oraz Polską Bibliografią Naukową.

 • Możliwość integracji z innymi systemami naukowymi.
 • Integracja z systemem POL-on.
 • Zasoby opisywane są za pomocą metadanych.
 • Rozbudowany model inteligentnej wyszukiwarki.
 • Dostosowanie danych zgodnie z formatem CERIF.
 • Każdy dokument posiada swój indywidualny numer DOI oraz Handle system.
 • Możliwość ścisłego kreowania powiązań między zasobami.
 • Możliwość tworzenia grup roboczych.
 • Możliwość udostępniania zasobów oraz cytowania prac.
 • Parametryzacja użytkownika pod względem nadawania punktów zgodnych z regułami MNiSW.
 • Raportowanie na podstawie zebranych danych.

Innemoduły