Teta EDU

Oprogramowanie informatyczne przygotowane z myślą o nowoczesnej uczelni. Jest to pakiet 4-tej generacji który powstał z adaptacji TETA ERP do wymogów uczelni. System kompleksowo wspomaga procesy uczelni w obszarach takich jak finanse, HR, majątek trwały, controlling oraz wymiana informacji. Optymalizuje procesy i wpływa pozytywnie na wydajność pracowników.

Moduł umożliwia:

 • obsługę sfery budżetowej,
 • controling,
 • sprawniejsze zarządzanie płatnościami,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień wakatów,
 • naliczanie list płac czy rozliczanie wynagrodzeń i podatków.

Zawiera aplikacje wspomagające:

 • zarządzanie personelem (miękkie i twarde – kadry, płace, rekrutacja, oceny, szkolenia),
 • logistyką czy projektami
 • oraz szeroki wachlarz funkcjonalności dedykowanych, takich jak ewidencja stopnia i tytułów naukowych, automatyczne naliczanie wymiarów urlopów dla nauczycieli akademickich czy ewidencja oraz rozliczanie absencji akademickich.

System pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych związanych z obsługą pracowników oraz studentów,  wspiera obszary takie jak:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • weryfikację składników płacowych,
 • prowadzenie sprawozdań z wakatów.
 • ewidencję stopnia i tytułów naukowych,
 • obsługę rozrachunków ze studentami,
 • automatyczne naliczanie wymiarów urlopów dla nauczycieli akademickich.

TETA EDU BI umożliwia wielowymiarową analizę danych, wyszukiwanie trendów, prognozowanie kluczowych wskaźników oraz tworzenie planów budżetowych. Wygodną funkcjonalnością BI jest możliwość konfigurowania zaawansowanych pulpitów menedżerskich.

 • Wspomaga uczelnię w tworzeniu i zarządzaniu budżetami,
 • Pełna integracja z pakietem pozwala na Business Activity Monitoring,
 • Pełne analizy Budżet vs. Wykonanie,
 • W połączeniu z workflow pozwala na decentralizację procesu zarządzania budżetami,
 • Hurtownia danych wspomagająca w podejmowaniu kierunkowych jak również codziennych decyzji biznesowych,
 • Łatwe kreatory do tworzenia dowolnych raportów przez użytkowników,
 • Możliwość tworzenie prognoz i analiz what-if,
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych wskaźników, które będą monitorowane przez system.

Platforma internetowa TETA Web jest w pełni zintegrowana z TETA EDU, umożliwia pracownikom:

 • samodzielne wnioskowanie o urlopy
 • rozliczenia wyjazdy służbowe,
 • minimalizuje nakład pracy na obsługę wymaganych dokumentów.

Pracownicy uczelni oraz kierownicy jednostek uczestniczą w procesach wnioskowania i akceptacji dokumentów dzięki mechanizmowi elektronicznego obiegu dokumentów w organizacji. Rozwój talentów w uczelni wspierany jest poprzez takie rozwiązania systemowe, jak arkusze ocen, tablica ogłoszeń rekrutacyjnych i tablica ofert szkoleniowych, na które pracownicy mogą zgłaszać się samodzielnie.

MS Dynamics

Asseco Softlab

Inne

Innemoduły