Zarządzanie
Nieruchomościami

System działa w oparciu o  rozbudowaną strukturę danych dotyczących nieruchomości oraz  powiązanie danych z systemem powiadomień (m.in. alerty przypominające, kalendarze).

Systematyzacja danych oparta jest na implementacji szablonów przygotowanych przez doświadczonych ekspertów branżowych. Szablony te w połączeniu z wybranymi zewnętrznymi źródłami danych umożliwiają wprowadzanie danych statycznych np. lokalizacja nieruchomości, forma prawna, właściciel, jak i skuteczne planowanie działań bieżących np. harmonogramowanie przeglądów na podstawie inwentaryzacji urządzeń technicznych, skuteczniej harmonogramowanie zadań związanych z utrzymaniem terenu zewnętrznego dzięki alertom pogodowym, prowadzenie rejestru umów najmu wysyłającego powiadomienia o datach krytycznych.

  • Zarządzanie dokumentacją formalno-prawną, techniczną, elektroniczna książka obiektu
  • Zarządzanie obsługą techniczną Planowanie działań o charakterze utrzymaniowym, przeglądów i konserwacji, rejestr awarii i usterek
  • Ewidencja powierzchni i pomieszczeń, użytkowników, wyposażenia urządzeń technicznych
  • Rezerwacja pomieszczeń i zasobów wspólnych, obsługa przeniesień i transportu wewnętrznego
  • Zarządzanie personelem i prowadzenie bazy kontaktów
  • Zarządzanie projektami
  • Planowanie działań kontrolnych, tworzenie standardów, procedur i programów usprawniających, raportowanie
  • Bieżący monitoring kluczowych z zarządczego punktu widzenia danych dotyczących funkcjonowania nieruchomości

Innemoduły