PARTNERSTWO DLA UCZELNI

Współpracujemy z Uczelniami od wielu lat chcąc być przede wszystkim Waszym partnerem. Dziś największym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości procesów edukacyjnych.

W odpowiedzi na Wasze potrzeby zainicjowaliśmy program „Partnerstwo dla Uczelni”. Razem z naszymi partnerami – Operatorem Chmury Krajowej oraz Google Polska udostępniamy wybranym uczelniom Platformę Edukacyjną Asseco bezpłatnie na okres 6 miesięcy.

Partnerstwo dla Uczelni znalazło się na liście rozwiązań do pracy zdalnej rekomendowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy również rekomendacje ze strony KRASP i Fundacji Perspektywy.

Proces wdrożenia jest prosty i odbywa się przy naszym wsparciu. Studenci
i wykładowcy dostaną przyjemne do użytkowania narzędzie. Zarządzający uczelnią będą mogli monitorować te procesy na różnych poziomach.

Zapraszam do współpracy.  

Daniel Lala
wiceprezes zarządu
Asseco Data Systems

PARTNERZY

asseco
googleCloud
OCHK

PRZY WSPARCIU

PLATFORMA EDUKACYJNA – KORZYŚCI:

 • pełna ciągłość procesu edukacyjnego poprzez realizację różnych form zdalnej edukacji
  (video-konferencje, webinaria, przeprowadzanie egzaminów online)
 • możliwość tworzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych również przy wykorzystaniu materiałów z zewnętrznych zintegrowanych w największych portalach edukacyjnych i społecznościowych takich jak: Google, G Suite, YouTube, Wikipedia, Quizlet, Office 365, Dropbox, QuestionMark
 • pełen kontakt wykładowców ze studentami – prowadzenie planu zajęć, udostępnianie materiałów edukacyjnych, prowadzenie korespondencji pozwalającej m.in. na przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych
 • monitorowanie aktywności studentów i ich postępów w nauce, mechanizm statystyk, raportowania
 • dostęp do systemu z poziomu przeglądarki www – możliwy za pośrednictwem wszystkich popularnych przeglądarek np. Internet Explorer, Edge, Opera, Firefox, Safari, na standardowych ustawieniach z dowolnej lokalizacji, w której jest możliwość połączenia z Internetem
 • dostęp z dowolnego urządzenia – komputera, tabletu czy smartfonu telefonu komórkowego
 • intuicyjna - prosta w użytkowaniu dla studentów, jak i wykładowców oraz administratorów
 • bezpieczeństwo zapewniają procedury oraz technologia Asseco, Google Polska oraz OCHK
 • szybkie wdrożenie oraz wsparcie merytoryczne i techniczne
 • polska i angielska wersja językowa

KORZYŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Student

 • Sprawdzanie planu zajęć online
 • Uczestnictwo w wykładach / zajęciach online
 • Korzystanie z udostępnionych materiałów edukacyjnych
 • Wykonywanie zadań / prac do wykonania i przesyłanie ich do wykładowcy,
 • Komunikacja ze studentami / wykładowcami

Wykładowca

 • Planowanie wykładu / zajęć online
 • Prowadzenie wykładów / zajęć online
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych
 • Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 • Przypisywanie zadań / prac do wykonania
 • Sprawdzanie zadań / prac do wykonanie
 • Komunikacja ze studentami

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

Prosimy o kontakt:

Katarzyna Skowrońska,
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

tel.: +48 609 998 800
email: Katarzyna.Skowronska@assecods.pl,

SZYBKIE WDROŻENIE

W zrealizowanych przez nas wdrożeniach pilotażowych po 14 marca 2020 rokuczas wdrożenia wynosił zaledwie 3-7 dni przy odpowiednim zaangażowaniu po stronie Uczelni.
Uczelnie będą miały wsparcie Asseco przez cały okres użytkowania Platformy Edukacyjnej.