Partnerstwo dla uczelni​

Współpracujemy z Uczelniami od wielu lat chcąc być przede wszystkim Waszym partnerem. Dziś największym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości procesów edukacyjnych.

W odpowiedzi na Wasze potrzeby zainicjowaliśmy program „Partnerstwo dla Uczelni”. Razem z naszymi partnerami – Operatorem Chmury Krajowej oraz Google Polska udostępniamy wybranym uczelniom Platformę Edukacyjną Asseco bezpłatnie na okres 6 miesięcy.

Partnerstwo i samo rozwiązanie uzyskało rekomendacje ze strony KRASP i Fundacji Perspektyw oraz zostało zaprezentowane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Proces wdrożenia jest prosty i odbywa się przy naszym wsparciu. Studenci i wykładowcy dostaną przyjemne do użytkowania narzędzie. Zarządzający uczelnią będą mogli monitorować te procesy na różnych poziomach.

Zapraszam do współpracy.  

Daniel Lala
Wiceprezes Zarządu
Asseco Data Systems

PARTNERZY
PRZY WSPARCIU

PLATFORMA EDUKACYJNA KORZYŚCI

Pełna ciągłość procesu edukacyjnego

poprzez realizację różnych form zdalnej edukacji (video-konferencje, webinaria, przeprowadzanie egzaminów online)

Możliwość tworzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych

również przy wykorzystaniu materiałów z zewnętrznych zintegrowanych w największych portalach edukacyjnych i społecznościowych takich jak: Google, G Suite, YouTube, Wikipedia, Quizlet, Office 365, Dropbox, QuestionMark

Pełen kontakt wykładowców ze studentami

prowadzenie planu zajęć, udostępnianie materiałów edukacyjnych, prowadzenie korespondencji pozwalającej m.in. na przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych

Monitorowanie aktywności studentów

i ich postępów w nauce, mechanizm statystyk, raportowania

Dostęp do systemu z poziomu przeglądarki www

możliwy za pośrednictwem wszystkich popularnych przeglądarek np. Internet Explorer, Edge, Opera, Firefox, Safari, na standardowych ustawieniach z dowolnej lokalizacji, w której jest możliwość połączenia z Internetem

Dostęp z dowolnego urządzenia

komputera, tabletu czy smartfonu telefonu komórkowego

Intuicyjna

prosta w użytkowaniu dla studentów, jak i wykładowców oraz administratorów

Bezpieczeństwo

zapewniają procedury oraz technologia Asseco, Google Polska oraz OCHK

Szybkie wdrożenie

oraz wsparcie merytoryczne i techniczne

Polska i angielska wersja językowa

Korzyści dla poszczególnych grup

Student

 • Sprawdzanie planu zajęć online
 • Uczestnictwo w wykładach / zajęciach online
 • Korzystanie z udostępnionych materiałów edukacyjnych
 • Wykonywanie zadań / prac do wykonania i przesyłanie ich do wykładowcy,
 • Komunikacja ze studentami / wykładowcami
 • Realizacja pisemnych i ustnych egzaminów online

Wykładowca

 • Planowanie wykładu / zajęć online
 • Prowadzenie wykładów / zajęć online
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych
 • Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 • Przypisywanie zadań / prac do wykonania
 • Sprawdzanie zadań / prac do wykonanie
 • Komunikacja ze studentami
 • Przygotowywanie pisemnych egzaminów online
 • Przeprowadzanie ustnych  egzaminów online
 • Automatyczna ocena i sprawdzanie wyników egzaminów

Szybkie wdrożenie

W zrealizowanych przez nas wdrożeniach pilotażowych po 14 marca 2020 roku czas wdrożenia wynosił zaledwie 14-21 dni przy odpowiednim zaangażowaniu po stronie Uczelni. Uczelnie będą miały wsparcie Asseco przez cały okres użytkowania Platformy Edukacyjnej.

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU