Konkurs Uczelnia dostępna II

Zapraszamy do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna II”. W jego ramach finansowane będą projekty pozwalające szkołom wyższym na osiągnięcie modelu uczelni dostępnej, czyli na likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym – Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems, odpowiedzialny za sektor edukacji.

asseco

Firma Asseco Data Systems to firma informatyczna, która oferuje kompleksową ofertę dla uczelni wyższych. Podejmując z nami współpracę zyskują Państwo zaufanego i profesjonalnego partnera, który ma wieloletnie doświadczenie w informatyzacji polskich uczelni. Dostarczyliśmy platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie. Oferujemy pomoc w składaniu wniosków oraz zaangażowanie w realizację wybranych usprawnień informatycznych na uczelniach.

Nabór wniosków wydłużony

Nabór wniosków do konkursu został wydłużony do 8 czerwca 2020 r.

„Uczelnia dostępna II” to konkurs, który ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Pozyskane środki mogą poprawić dostępność uczelni pod kątem osób niepełnosprawnych. Podkreślić należy, że wprowadzone udogodnienia będą do wykorzystania przez wszystkich, także pełnosprawnych studentów i podniosą potencjał oraz prestiż uczelni. 

Nabór wniosków rusza 16 marca br. i potrwa do 8 maja czerwca br. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna. 

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek. Będą one przyjmowane wyłącznie elektronicznie (system SOWA). 

Wszystkie projekty muszą być zakończone do 31 października 2023 br.

Założenia konkursuUczelnia dostępna II

 • Termin składania wniosków: 8 maja 2020 roku do godz. 14:00
 • Alokacja: 150 000 000 zł
 • Czas trwania projektów: Projekt nie może trwać dłużej niż do 31 października 2023 r.
 • Wnioskodawca projektu: może nim być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
 • Koszty: w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu (czyli cross-financing + środków trwałe o wartości powyżej 10 tys. zł)

Konkurs „Uczelnia dostępna II” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 3.5). Szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie NCBiR.

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię:

 • dostępności komunikacyjnej,
 • dostępności architektonicznej,
 • administrowanych stron internetowych,
 • narzędzi informatycznych,
 • procedur w kształceniu na poziomie wyższym,
 • wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Co Asseco oferuje uczelniom
w ramach konkursu „Uczelnia dostępna II”?

W ramach konkursu „Uczelnia dostępna II” szkoła wyższa może uzyskać dofinansowanie między innymi na zakup i wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, wspierających funkcjonowanie uczelni, nie tylko w zakresie obsługi studentów z niepełnosprawnościami, ale również pozostałych słuchaczy. W ramach partnerstwa z Asseco przedmiotem finansowania może być: 

Rozwiązania Asseco są dostosowane do wspierania osób niepełnosprawnych.

Rozwiązania Asseco zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały maksymalne wsparcie zarówno wykładowcom i pracownikom uczelni, ale również wszystkim studentom, w tym również osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami.

 • Jest zgodny ze standardami W3C
  • WCAG 2.0 (Podwójne A). 
 • Spełnia ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Serwis spełniać będzie również zapisy poniższych dokumentów:
  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006, 
  • Inicjatywa i2010, 
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. 
 • Jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. 
 • Pełna obsługa systemu jest możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki. 
 • Jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki, 
  • zmiana kontrastu, 
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS. 
 • Nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Co Asseco oferuje uczelniom
w ramach konkursu „Uczelnia dostępna II”?