Umowa o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu

29 marca 2019 r. Asseco Data Systems zawarło porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. Współpraca obejmie zarówno sferę naukową, jak i wspólne przedsięwzięcia informatyczne oraz organizację staży zawodowych dla studentów i absolwentów Uczelni.

Umowę podpisali wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems Daniel Lala oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich oraz współpracę naukową w zakresie realizacji prac dyplomowych w dziedzinie informatyki.

Od początku, jak tylko zaczęliśmy budować Uczelnie,  praktycyzm szkolenia był dla nas najważniejszy.  Ale nie taki rzemieślniczy, chodzi o kształcenie praktyczne z solidnym ogólnym, które dzięki twardym podstawom umożliwi w razie konieczności przekwalifikowanie w zawodzie” – podkreślił Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Asseco Data Systems współpracuje z Uczelniami od wielu lat. Dostarcza platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

Od około trzech lat mocno wchodzimy we współpracę z uczelniami wyższymi. Próbujemy stworzyć grupę uczelni partnerskich, żeby wspólnie wypracować dobre rozwiązania w kwestii systemów informatycznych w szkolnictwie – powiedział Daniel Lala,

Elbląska PWSZ jest uznawana za jedną z najlepszych. Bardzo nam zależy na tym aby współpraca ta nie była tylko listem, tylko żebyśmy zaczęli konkretnie współpracować – dodał Grzegorz Pytkowski, pełnomocnik Zarządu ds. edukacji ADS.

 

 

 

 

Close Menu

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI