Umowa o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu

29 marca 2019 r. Asseco Data Systems zawarło porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. Współpraca obejmie zarówno sferę naukową, jak i wspólne przedsięwzięcia informatyczne oraz organizację staży zawodowych dla studentów i absolwentów Uczelni.

Umowę podpisali wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems Daniel Lala oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich oraz współpracę naukową w zakresie realizacji prac dyplomowych w dziedzinie informatyki.

Od początku, jak tylko zaczęliśmy budować Uczelnie,  praktycyzm szkolenia był dla nas najważniejszy.  Ale nie taki rzemieślniczy, chodzi o kształcenie praktyczne z solidnym ogólnym, które dzięki twardym podstawom umożliwi w razie konieczności przekwalifikowanie w zawodzie” – podkreślił Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Asseco Data Systems współpracuje z Uczelniami od wielu lat. Dostarcza platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

Od około trzech lat mocno wchodzimy we współpracę z uczelniami wyższymi. Próbujemy stworzyć grupę uczelni partnerskich, żeby wspólnie wypracować dobre rozwiązania w kwestii systemów informatycznych w szkolnictwie – powiedział Daniel Lala,

Elbląska PWSZ jest uznawana za jedną z najlepszych. Bardzo nam zależy na tym aby współpraca ta nie była tylko listem, tylko żebyśmy zaczęli konkretnie współpracować – dodał Grzegorz Pytkowski, pełnomocnik Zarządu ds. edukacji ADS.