Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczyna współpracę z Asseco

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nawiązał współpracę z największą polską firmą IT. Będzię ona obejmowała obszar badawczo-naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny uczelni, w tym przedsięwzięcia informatyczne czy realizację staży zawodowych.

Umowa podpisana z Asseco Data Systems zakłada m.in. organizację praktyk, staży studenckich, absolwenckich oraz współpracę naukową w ramach prac dyplomowych i przewodów doktorskich związanych z obszarem informatyki. Asseco Data Systems zaangażuje się także w program stypendialny dla studentów oraz doktorantów. Dodatkowo wspólnie z uczelnią będzie realizować projekty naukowe
i informatyczne w oparciu o środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest otwarty na współpracę z biznesem. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie, co niezwykle mocno pokazał ostatni rok, musimy szukać nowych możliwości rozwoju dla naszych studentów. Branża informatyczna to najszybciej rozwijająca się gałąź gospodarki, a jednocześnie najbardziej stabilna. Jest to bardzo ważne w czasach tak dużej zmienności na rynku pracy. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych studentów, poszukujemy partnerów wśród największych firm informatycznych. Liczymy, że dzięki współpracy z Asseco nasi studenci będą jeszcze lepiej przygotowani do podjęcia pracy

powiedział Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła.

Wspólnie z Asseco Data Systems Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podejmował działania promujące informatykę, w tym brał udział w konkursach i szkoleniach.

„Uczelnie dostrzegają potrzebę współpracy ze światem biznesu, a pandemia tylko tę potrzebę wzmocniła. Bardzo się cieszę, że zaufała nam kolejna, prestiżowa uczelnia. Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie to nowe możliwości działalności naukowo-dydaktycznej wykorzystującej innowacyjne technologie. Dodatkowo studenci, którzy już za chwilę będą kadrą pracowników zasilającą polskie firmy, będą mieli szansę odbyć staże i praktyki pod okiem ekspertów, a zdobyte doświadczenie zaowocuje podczas ich dalszej drogi zawodowej”

dodała Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Asseco Data Systems, Katarzyna Skowrońska.

Sygnatariuszami umowy o współpracy pomiędzy organizacjami był Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła oraz Grzegorz Pytkowski, Pełnomocnik ds. Edukacji z Pionu Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji, Asseco Data Systems.