Wręczenie nagród w konkursie „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XIV edycji konkursu odbyła się 14 lutego br., w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a poprzedziła posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Konkurs organizowany przez redakcję miesięcznika Forum Akademickie, dedykowany jest pracownikom naukowym uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantom, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W nadesłanych pracach uczestnicy konkursu opisują badania, które prowadzili lub w których brali udział. Jury wybiera artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej. Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do tegorocznego konkursu „Skomplikowane i proste” nadesłano 70 prac, z których trzyosobowe jury w składzie: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz Filip, przyznało trzy nagrody i cztery równorzędne wyróżnienia. Asseco Data Systems było fundatorem jednej z nagród za pierwsze miejsce. Nagrodę w imieniu spółki wręczył Grzegorz Pytkowski Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji.

I nagrodę otrzymała mgr Agnieszka Muzińska, geomorfolog, doktorantka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim za artykuł: „Jak i dlaczego lodowce szarżują?”.

II nagroda trafiła do dr Agnieszki Franczyk-Cegły, filologa klasycznego, romanistki, bibliologa z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu za artykuł: „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem…”.

III nagrodę przyznano mgr Annie Jesionek, farmaceutce, doktorantce w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za artykuł: „Aromat bagna” (zostanie opublikowany w numerze 03/2019 FA).

źródło: forumakademickie.pl