Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

30 stycznia 2019 r. Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems oraz prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, podpisali porozumienie, którego celem jest promowanie współpracy miedzy środowiskiem naukowym a biznesem.

Na podstawie porozumienia studenci Uniwersytetu będą mogli odbywać praktyki oraz staże studenckie i absolwenckie w Asseco. Obie organizacje będą współpracować w ramach wspólnych projektów naukowych i informatycznych, a także realizować wspólne projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej bądź́ środków krajowych.