Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
Gdynia, 81-321
Email: uczelnie@assecods.pl
Telefon: +48 50 50 50 770

NIP 5170359458,
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000421310.

Kapitał zakładowy w wysokości
120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.

Aby skontaktować się z nami skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego

Close Menu