Symulatory w wirtualnej rzeczywistości

Buduj nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania.

Symulatory
w wirtualnej
rzeczywistości

Buduj nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania.

Symulatory w wirtualnej rzeczywistości.

Narzędzia, które wspierają i uatrakcyjniają procesy edukacyjne. Są doskonałym narzędziem do realizacji zadań praktycznych w sytuacji, gdy dostęp do środowiska rzeczywistego jest niemożliwy, kosztowny lub niebezpieczny. Znajdują zastosowanie między innymi w nauczaniu medycyny, kryminalistyki, architektury, technologii i wielu innych dziedzinach.

Jak działają Symulatory Wirtualnej Rzeczywistości?

Symulatory zapewniają interakcję ze środowiskiem symulowanym poprzez różnego rodzaju bodźce, które działają na zmysły: wzroku, słuchu oraz dotyku.

Wzrok

Obserwujesz wykreowane „światy” przez specjalne okulary.

Dźwięk

Zwiększasz głębię doznań, dzięki towarzyszącym dźwiękom.

Dotyk

Wchodzisz w interakcję dzięki urządzeniom pozwalającym czuć dotyk.

Odkryj możliwości
Symulatorów Wirtualnej Rzeczywistości.

Unowocześniaj procesy dydaktyczne dla uczelni. Postaw na atrakcyjność i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć praktycznych.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Symulator VR „Zaawansowane procedury medyczne”

Rozwija praktyczne umiejętności studentów w zakresie segregacji medycznej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowej pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego. Posiada edytor umożliwiający wybór odpowiedniego środowiska, konfigurację pacjentów, dostępnego sprzętu i wartości referencyjnych. Dostępny jest w trybach: egzaminacyjnym lub ćwiczeniowym; jedno bądź wieloosobowym oraz w wariancie PC i VR.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków medycznych.

Aplikacja PC/VR „Anatomia człowieka”

Umożliwia studentom na dokładne poznanie szczegółowej budowy anatomicznej człowieka, ułatwiając naukę nazw i funkcji narządów, które można wyizolować, obejrzeć z każdej strony, rozłożyć na części. Aplikacja zawiera skany i fotografie 3D rzeczywistych preparatów kości ludzkiego ciała oraz wybrane modele struktur mikroskopowych.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków medycznych.

„Symulator VR odczuć osoby z ograniczeniami”

Jest kompleksowym rozwiązaniem, które zostało połączone z symulatorami fizycznymi. Umożliwia studentom zapoznanie się z potrzebami i barierami z jakimi na co dzień spotykają się osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, słabowidzące, niedosłyszące oraz osoby w zaawansowanym wieku.

Symulator VR rekomendowany dla studentów wszystkich kierunków.

Symulator VR „Procedury kryminalistyczne”

Pozwala doskonalić umiejętności prowadzenia oględzin kryminalistycznych oraz zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Aplikacja umożliwia symultaniczną rozgrywkę zespołowi osób wcielających się w różne role. Ich zadaniem jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia w sposób zgodny z procedurami i najlepszymi praktykami.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia.

Symulator VR „Wirtualna sala sądowa”

Umożliwia rozwijanie umiejętności studentów dotyczących przebiegu procesów sądowych. Pozwala na prowadzenie rozgrywki w jednym czasie przez wielu użytkowników, gdzie każdy wciela się w powierzoną mu rolę np. oskarżonego, obrońcy czy świadka. Dzięki temu może wpływać na przebieg procesu toczącego się w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia.

Symulator VR „Kontrola poprawności realizacji projektu architektonicznego”

Umożliwia rozwój umiejętności związanych z projektowaniem architektonicznym oraz kontrolą poprawności realizacji projektu budynku. Został wyposażony w edytor scenariuszy, pozwalający na wprowadzanie dowolnych zmian i usterek, które studenci muszą odnaleźć i oznaczyć w wirtualnym modelu architektonicznym.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Architektura, Budownictwo.

Symulator VR „Obrót i przyjęcie surowców, materiałów do magazynu”

Pozwala rozwijać praktyczne umiejętności związane z pracą w magazynie i obsługą dostaw, np. przyjmowanie i sortowanie towaru, czy kontrola jakości. Celem symulacji jest sprawdzenie, czy występuje zgodność ilościowa i jakościowa dostawy oraz zabezpieczenie ewentualnych niezgodności poprzez umieszczenie wyrobów w wyznaczonym miejscu.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Logistyka.

Symulator VR „Procedury zabezpieczania danych cyfrowych”

Pozwala studentom na rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z działalnością informatyka śledczego. Dostarcza użytkownikom dostęp do różnych narzędzi, z których może korzystać podczas zabezpieczania danych cyfrowych i ich nośników, jak np. włączanie, wyłączanie i zabezpieczanie komputerów.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia, Bezpieczeństwo, Cyberbezpieczeństwo.

Aplikacja VR „Wirtualne laboratorium chemiczne”

Pozwala studentom przeprowadzać różnorodne eksperymenty, interakcje i procesy fizykochemiczne w całkowicie bezpiecznym, wirtualnym środowisku. Użytkownik aplikacji ma dostęp do dziesiątek różnorodnych narzędzi laboratoryjnych, za pomocą których może przeprowadzić wiele działań, między innymi destylacja, ekstrakcja, a także łączyć dostępne substancje.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Chemia, Inżynieria chemiczna, Medycyna, Farmacja.

Postaw na personalizację.
Zaprojektuj swój wirtualny symulator z Asseco.

Jak wygląda proces?

1

Definiujemy wyzwanie – cel, który ma zostać osiągnięty.

2

Pracujemy w grupie roboczej w formie warsztatu.

3

Wypracowujemy propozycje rozwiązań i wybieramy najlepsze.

4

Tworzymy i testujemy prototyp, zbieramy feedback.

5

Przekazujemy gotowy projekt do implementacji na uczelni.

Platforma Wirtualnej Rzeczywistości wspiera planowanie i zarządzanie procesem edukacyjnym, w tym:

•  Monitorowanie i raportowanie przebiegu symulacji, jej czasu oraz błędnie i poprawnie zrealizowanych aktywności.
• Udostępnianie scenariuszy symulacji przygotowanych przez kadrę dydaktyczną uczelni dla konkretnych zajęć.
•  Tworzenie kompleksowej ścieżki edukacyjnej obejmującej m.in. przygotowania i poprawną realizację symulacji.
•  Weryfikację konkretnych umiejętności nabytych podczas wirtualnych ćwiczeń.
•  Motywowanie do nauki poprzez mechanizmy grywalizacji, np. punktację w rankingach.

Dlaczego Symulatory Wirtualnej Rzeczywistości Asseco?

Bardzo wysoki realizm symulacji

Efektywność kosztowa i szybki zwrot z inwestycji

Bezpieczny trening praktycznych umiejętności

Używane przez najlepsze uniwersytety na świecie

Nieograniczona możliwość powtarzania ćwiczeń

Tworzenie w edytorze własnych scenariuszy

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.