System zarządzania kapitałem ludzkim.

Kompleksowe wsparcie procesów HR na uczelni.

System zarządzania
kapitałem ludzkim.

Kompleksowe wsparcie procesów HR na uczelni.

System zarządzania kapitałem ludzkim.

Wspiera rozwój kadry uczelni. Uprawnia proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, zapewnia efektywną komunikację i dzielenie się wiedzą. Umożliwia tworzenie ocen pracowniczych oraz planowanie, prowadzenie i weryfikację działań rozwojowych. System jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu pozwala na pracę zdalną i korzystanie z rozwiązania w dowolnym miejscu i czasie.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Odkryj funkcjonalności Systemu zarządzania kapitałem ludzkim.

Poznaj dedykowane narzędzia, które zapewnia system i zyskaj wsparcie w realizacji procesów HR na uczelni wyższej.

Rekrutuj i wdrażaj pracowników.

•  Zarządzaj strukturą organizacyjną uczelni.
•  Opisuj poszczególne stanowiska pracy.
•  Prowadź rekrutację i selekcję nowych kandydatów.
•  Realizuj programy adaptacyjne dla pracowników.

Zapewniaj skuteczną komunikację i współpracę.

•  Udostępnij pracownikom nowoczesny Intranet.
•  Korzystaj z narzędzi do komunikacji i współpracy.
•  Zbuduj i udostępnij bazę wiedzy uczelni.

Prowadź szkolenia i działania rozwojowe.

•  Zaplanuj szkolenia i działania rozwojowe.
•  Zarządzaj realizacją działań rozwojowych.
•  Monitoruj efekty szkoleń i działań rozwojowych.
•  Oceniaj i weryfikuj potencjał zawodowy pracowników.

Zarządzaj kompetencjami i efektywnością pracowników.

•  Wykorzystuj gotowy model kompetencji.
•  Przypisuj kompetencje do zespołów, stanowisk.
•  Wyznaczaj cele i zadania pracownikom.
•  Przeprowadzaj okresowe oceny.
•  Monitoruj realizację celów i zadań.

Dlaczego System zarządzania kapitałem ludzkim Asseco?

Wsparcie w realizacji procesów HR

Stały dostęp online do systemu

Bezpieczeństwo i poufność danych

Wbudowane narzędzia oceny pracowniczej

Efektywna komunikacja z pracownikami

Skuteczne pozyskiwanie i rozwój kadry

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.