System dziekanatowy

Nowa jakość
obsługi studentów.

System dziekanatowy

Nowa jakość obsługi studentów.

System dziekanatowy.

Kompleksowe rozwiązanie wspierające obszary administracyjne i zarządcze na uczelniach wyższych. Zapewnia cyfryzację procesów, ujednolicenie procedur i zdalny dostęp do danych, dzięki czemu pozwala na redukcję liczby generowanych dokumentów. Posiada wysoki poziom skalowalności i może zostać zintegrowany z dowolnym systemem wykorzystywanym przez uczelnię.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Poznaj funkcjonalności Systemu dziekanatowego.

Usprawniaj pracę wirtualnego dziekanatu. Postaw na wygodę i bezpieczeństwo elektronicznego procesu obsługi studentów.

Kierowanie tokiem studiów.

•  Przypisuj punkty ECTS.
•  Definiuj efekty kształcenia i PRK.
•  Korzystaj z graficznego kalendarza z terminami zajęć.
•  Twórz sprawozdania i protokoły hospitacji z zajęć.
•  Przechowuj załączniki w formie elektronicznej.
•  Prowadź elektroniczną kartotekę studenta.

Monitorowanie płatności.

•  Umożliwiaj płatność online i weryfikuj wpłaty.
•  Powiąż w systemie wszystkie wpłaty z opłatami.
•  Definiuj dowolną liczbę rachunków bankowych.
•  Raportuj i weryfikuj zadłużenia wobec uczelni.
•  Przypisuj i rozkładaj na raty opłaty każdego kierunku.

Zarządzanie stypendiami.

•  Prowadź sprawy zgodnie z KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego).
•  Zarządzaj ewidencją wypłat.
•  Raportuj do systemu POLON.
•  Przydzielaj zapomogi i stypendia.
•  Przygotowuj listy wypłat dofinansowań.
•  Obsługuj proces wydawania decyzji.
•  Aktualizuj proces do zmieniających się przepisów.

Dokumentacja praktyk.

•  Udostępniaj dokumenty studentom i opiekunom.
•  Prowadź elektroniczny dziennik praktyk.
•  Zarządzaj rejestrem umów i porozumień.
•  Pozyskuj informację o odbytych praktykach.
•  Prezentuj oferty uczelni w zakresie praktyk.

Obsługa prac dyplomowych.

•  Kompleksowo zarządzaj obszarem prac dyplomowych.
•  Zyskaj możliwość integracji z JSA.
•  Efektywnie współpracuj z ORPD.
•  Korzystaj z dodatkowej konfiguracji systemu.

Elektroniczna obsługa wniosków.

•  Definiuj rodzaje spraw oraz podań.
•  Prowadź sprawy zgodnie z KPA.
•  Zarządzaj procesem wydawania decyzji.
•  Obsługuj sprawy wszczynane z urzędu i na wniosek.
•  Obsługuj wezwania i zawiadomienia.

Dlaczego System dziekanatowy Asseco?

Sprawne zarządzanie dziekanatem

Stały dostęp do e-dokumentów

Pełne wsparcie dziekanatu

Intuicyjność obsługi systemu

Automatyzacja obsługi studentów

Bezpieczeństwo i poufność danych

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.