System nauczania języków obcych

Usprawnij nauczanie języka angielskiego.

System nauczania języków obcych

Usprawnij nauczanie języka angielskiego.

System nauczania języków obcych.

Nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające uczelnie wyższe w procesie kształcenia. Pozwala rozwijać studentom wszechstronną komunikację w języku angielskim. Posiada bogatą bazę ćwiczeń i materiałów multimedialnych. Nowoczesny i atrakcyjny interfejs jest dostępny z poziomu smartfona, tabletu i komputera.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Poznaj System nauczania języków obcych.

Podnieś efektywność nauczania stosując nowoczesną platformę e-learningową. Zyskaj pełne wsparcie w procesie nauczania języka angielskiego.

Twórz.

•  Układaj lekcje, wykorzystując różne ćwiczenia i materiały.
•  Przygotowuj testy sprawdzające oraz egzaminy.
•  Buduj programy nauczania dla dowolnych kierunków.
•  Wykorzystuj dostępną bazę gotowych materiałów dydaktycznych.
•  Organizuj grupy językowe na podstawie testu poziomującego.

Udostępniaj.

•  Przypisuj do przedmiotu kursy i szkolenia i je udostępniaj.
•  Zarządzaj dostępem do szkoleń i materiałów.
•  Realizuj zajęcia online używając narzędzi komunikacyjnych.
•  Zamieszczaj i publikuj aktualności w nauczanym języku.
•  Ogłaszaj informacje o terminach zajęć w kalendarzu.
•  Udostępniaj ćwiczenia do wymowy i nauki słówek.
•  Przeprowadzaj bezpieczne egzaminy online.

Motywuj.

•  Mobilizuj do systematycznej pracy i informuj o efektach.
•  Stosuj mechanizmy automatycznych powiadomień.
•  Udostępniaj informacje zwrotne, wyniki nauki oraz oceny.
•  Bądź w stałym kontakcie online ze studentami.
•  Umożliwiaj wyznaczanie i realizację indywidualnych celów.

Monitoruj.

•  Sprawdzaj na bieżąco aktywności i wyniki studentów.
•  Wykorzystuj testy do weryfikacji postępu w nauce.
•  Twórz raporty oraz analizy i kontroluj proces nauczania.
•  Przeglądaj stopnie i oceniaj w panelu ocen.

Korzystaj z gotowych ćwiczeń dla różnych poziomów znajomości języka.

Uatrakcyjniaj proces nauki języka angielskiego, wykorzystując multimedialne materiały:

Poziom A1– 120 h
Poziom A2 – 120 h
Poziom B1 – 140 h
Poziom B2 – 160 h
Poziom C1 – 180 h

Korzystaj z dodatkowych narzędzi dydaktycznych:

• 60 video treści kulturowych dla poziomów A1-A2.
• 60 video treści kulturowych dla poziomu B+.
51 lekcji video z gramatyki dla wszystkich poziomów.
37 lekcji video ze słownictwa dla wszystkich poziomów.

Dlaczego System nauczania języków obcych Asseco?

Innowacyjne narzędzie dydaktyczne

Stały dostęp online do systemu

Pełne wsparcie wykładowcy i studenta

Duża baza gotowych materiałów

Automatyzacja procesów nauczania

Bezpieczeństwo i poufność danych

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.