System dla
Biur Karier

Podnieś jakość usług
Akademickiego Biura Karier.

System dla Biur Karier

Podnieś jakość usług
Akademickiego Biura Karier.

System dla Biur Karier.

Zapewnia efektywne zarządzanie usługami Akademickiego Biura Karier. Wspiera studentów oraz absolwentów w karierze zawodowej i dobiera im najlepsze, a także dopasowane do ich kompetencji oferty pracy, praktyk czy staży. Posiada szereg różnorodnych narzędzi, które pomagają pracodawcom w rekrutacji profesjonalnej kadry. Nowoczesny i atrakcyjny interfejs systemu jest dostępny z poziomu smartfona, tabletu i komputera.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Sprawne zarządzanie Biurem Karier na uczelni.

Poznaj dedykowane narzędzia, które zapewnia system i zyskaj wsparcie w każdym aspekcie pracy Biura Karier.

Udzielaj porad zawodowych.

•  Identyfikuj talenty studentów, określaj ich optymalne role zawodowe, diagnozuj kompetencje z wykorzystaniem:
   – Testu Talentów – wg modelu Gallupa, definiuje 20 talentów w czterech sferach: poznawczej, społecznej, fizycznej, osobistej.
   – Katalogu Kompetencji – autorski zestaw 30 kompetencji, wykorzystywany przez ponad 400 uczelni, organizacji i przedsiębiorstw.
   – Testów Kompetencji – zestaw 150 pytań testowych do wyboru, skutecznie weryfikujących 30 kompetencji.
   – Profili Kompetencyjnych – zawiera definicje profili kompetencyjnych dla ponad 100 zawodów i kierunków kształcenia.
•  Przekazuj studentom informacje zwrotne i wskazówki rozwojowe, w oparciu o raporty z testów.
•  Rekomenduj działania rozwojowe pod kątem ścieżki kariery, oczekiwań pracodawców i sytuacji na rynku pracy.
•  Optymalizuj wyszukiwanie ofert pracy, dopasowanych do umiejętności, wiedzy i postawy studenta.

Współpracuj z otoczeniem biznesowym.

•  Akceptuj zdefiniowany w systemie lub stwórz profil pracodawcy.
•  Udostępniaj narzędzia do komunikacji i tworzenia ogłoszeń o pracę.
•  Współpracuj z pracodawcą w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów.
•  Wspieraj biznes w wyszukiwaniu odpowiednich dla nich kandydatów.
•  Przeprowadzaj z pracodawcami badania ankietowe wśród studentów.
•  Organizuj i zarządzaj praktykami i stażami studenckimi.
•  Wykorzystuj narzędzia online do organizacji wirtualnych targów pracy.

Zarządzaj rozwojem studentów.

•  Twórz szkolenia e-learningowe, materiały edukacyjnie, ankiety.
•  Udostępniaj otwarte wielojęzyczne zasoby dydaktyczne (MOOC).
•  Monitoruj wykorzystanie szkoleń e-learningowych przez studentów.
•  Organizuj kursy stacjonarne, hybrydowe lub online.
•  Definiuj różnorodne i złożone programy rozwojowe dla studentów.
•  Określaj warunki selekcji studentów do programów rozwojowych.
•  Organizuj wydarzenia branżowe, jak np. konferencje, seminaria, targi.
•  Udostępniaj ogłoszenia i newsletter zainteresowanym osobom.

Badaj losy absolwentów.

•  Przeprowadzaj badania ankietowe wśród absolwentów.
•  Prowadź bazę dotyczącą kariery absolwentów.
•  Korzystaj z szablonów lub twórz własne kwestionariusze ankietowe.
•  Wskazuj i twórz grupy osób do badania losu absolwentów.
•  Zastosuj szablon lub przygotuj własne zaproszenie do wypełnienia ankiety.
•  Monitoruj postęp badania, generuj raporty i wyciągaj wnioski.

Dlaczego System dla Biur Karier Asseco?

Kompleksowe zarządzanie Biurem Karier

Stały dostęp online do systemu

Bezpieczeństwo i poufność danych

Wbudowane testy talentów i kompetencji

Profesjonalne wsparcie studentów i absolwentów

Efektywna współpraca z pracodawcami

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.