Platforma edukacyjna Asseco

Buduj przyjazne i bezpieczne środowisko nauczania.

Platforma edukacyjna Asseco

Buduj przyjazne i bezpieczne środowisko nauczania.

Platforma edukacyjna Asseco.

Nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające procesy kształcenia realizowane przez wyższe uczelnie. Pozwala na nauczanie studentów w formie online lub hybrydowej. Można jej używać także przy standardowym prowadzeniu zajęć. Posiada nowoczesny i atrakcyjny interfejs dostępny z poziomu smartfona, tabletu i komputera.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Odkryj możliwości Platformy edukacyjnej Asseco.

Unowocześniaj procesy dydaktyczne dla uczelni. Postaw na wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć oraz sesji egzaminacyjnych.

Nauczaj.

•  Prowadź zajęcia w formie standardowej, hybrydowej lub online.
•  Korzystaj z wideokonferencji, wirtualnej klasy, konsultacji online.
•  Twórz szkolenia e-learningowe, materiały edukacyjnie, ankiety.
•  Udostępniaj otwarte wielojęzyczne zasoby dydaktyczne (MOOC).
•  Importuj przedmioty i grupy zajęciowe z systemu dziekanatowego.
•  Uatrakcyjniaj zajęcia stosując symulatory VR i wirtualne laboratoria IT.
•  Automatyzuj proces analizy zgodności materiałów ze standardami dostępności.

Współpracuj.

•  Korzystaj z kalendarza i zyskaj dostęp do aktualnych terminów i zadań.
•  Twórz kwestionariusze i sprawnie przeprowadzaj ankiety online.
•  Wykorzystuj w komunikacji: tablice, fora, wiadomości, blogi, chaty.
•  Wprowadź mechanizmy grywalizacji i motywuj studentów.
•  Korzystaj z bazy wiedzy, twórz, udostępniaj materiały i artykuły.

Egzaminuj.

•  Planuj terminy i ustalaj czas trwania egzaminów.
•  Egzaminuj ustnie oraz pisemnie w formule online.
•  Losuj pytania, definiuj liczbę podejść i progi zaliczenia testu.
•  Wykorzystuj dostępne narzędzia do stworzenia testów pisemnych.
•  Weryfikuj tożsamość studenta i automatycznie wykrywaj nadużycia.
•  Generuj certyfikaty dla egzaminów dodatkowych.
•  Udostępniaj wyniki egzaminów i oceny na platformie.

Monitoruj.

•  Kontroluj i weryfikuj program oraz realizację zajęć.
•  Sprawdzaj aktywność i postępy w nauce studentów.
•  Nadzoruj proces egzaminowania.
•  Wykorzystuj i twórz raporty oraz analizy.

Dlaczego Platforma edukacyjna Asseco?

Innowacyjne narzędzie dydaktyczne

Stały dostęp online

Pełne wsparcie wykładowcy

Intuicyjność obsługi systemu

Automatyzacja procesów nauczania

Bezpieczeństwo i poufność danych

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.