System biblioteczny

Usprawniaj pracę biblioteki. Udostępniaj zasoby cyfrowe.

System biblioteczny

Usprawniaj pracę biblioteki.
Udostępniaj zasoby cyfrowe.

System biblioteczny.

Jest narzędziem, które umożliwia swobodne przeszukiwanie zbiorów cyfrowych i katalogu bibliotecznego z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Sposób prezentowania zasobów został zaprojektowany na podstawie wniosków z badań naukowych nad użytkownikami bibliotek cyfrowych w Polsce. Jest nowoczesnym i intuicyjnym wsparciem dla studentów, kadry dydaktycznej oraz pracowników bibliotek.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Poznaj funkcjonalności Systemu bibliotecznego.

Zarządzaj cyfrowymi i tradycyjnymi zbiorami uczelni. Postaw na kompleksową obsługę studentów oraz wygodę pracy bibliotekarzy.

Korzystaj z Katalogu.

•  Gromadź i opracowuj księgozbiór.
•  Prezentuj zasoby tradycyjne i elektroniczne biblioteki.
•  Obsługuj proces udostępniania zbiorów czytelnikom.

Zarządzaj Biblioteką Cyfrową.

•  Udostępniaj kopie cyfrowe zasobów i badań.
•  Opracowuj zbiory biblioteki cyfrowej.
•  Przeszukuj zawartości udostępnianych plików.
•  Prezentuj zasoby bibliotek cyfrowych spoza uczelni.

Twórz Archiwum Uniwersyteckie.

•  Opracowuj i udostępniaj zasoby archiwalne uczelni.
•  Zarządzaj procesem konserwacji księgozbioru.
•  Zarządzaj digitalizacją książek, rękopisów, dokumentów, itp.

Administruj Biblioteką i zespołem pracowników.

•  Twórz i zarządzaj planami pracy zespołów.
•  Definiuj i zarządzaj procesami pracy instytucji.
•  Przygotowuj rozbudowane raporty i statystyki.

Buduj Repozytorium Naukowe.

•  Prezentuj dorobek naukowy pracowników uczelni.
•  Udostępniaj kopie cyfrowe dorobku i danych badawczych.
•  Przypisuj publikacjom identyfikatory cyfrowe.

Sprawdź, co wyróżnia nasz system.

Wdrażaj elektroniczny System biblioteczny nowej generacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

System biblioteczny powstał we współpracy z zespołem bibliotekarzy Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Kórnickiej oraz przy udziale polskiego środowiska bibliotekarzy, archiwistów i muzealników. Jako jedyny w Polsce jest dostosowany do pracy w trybie zdalnym, zarówno dla pracownika, jak i czytelnika. Posiada moduł ułatwiający prowadzenie sprawozdawczości i organizację pracy zespołów.

Dlaczego System biblioteczny?

Sprawne zarządzanie biblioteką

Dostęp online do zasobów cyfrowych

Pełne wsparcie pracowników

Intuicyjność obsługi systemu

Automatyzacja wyszukiwania zasobów

Bezpieczeństwo i poufność danych

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.