ASSECO strategicznym partnerem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

23 lipca 2022

Asseco Data Systems i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisały porozumienie o współpracy. Będzie ona obejmowała realizację projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych oraz informatycznych, jak również kooperację w zakresie realizacji prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich, przewodów doktorskich w obszarze informatyki oraz przy realizacji doktoratów wdrożeniowych. Głównym celem współpracy jest rozwijanie wykorzystania technologii VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna) oraz nowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szkolnictwa wyższego.

Uczelnie dostrzegają potrzebę współpracy ze światem biznesu, a pandemia tylko tę potrzebę wzmocniła. Bardzo się cieszę, że zaufała nam kolejna, prestiżowa uczelnia. Współpraca Asseco Data Systems z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to nowe możliwości działalności naukowo-dydaktycznej wykorzystującej innowacyjne technologie – powiedział Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems. Świat biznesu staje się partnerem i umożliwia studentom poznanie nowoczesnych rozwiązań takich jak wirtualna rzeczywistość, czy systemy związane z cyberbezpieczeństwem, zanim jeszcze rozpoczną swoją karierę. Wierzymy, że te doświadczenia zaowocują podczas ich dalszej drogi zawodowej – dodał.

Dzisiejsze podpisanie umowy miedzy Asseco Data Systems a UMCS to wyjątkowe wydarzenie dla Uczelni, ponieważ rozpoczyna ścisłą, długoletnią współpracę. Zakresem umowy jest m.in. wsparcie w zakresie badań, prac wdrożeniowych, a także działań edukacyjno-promocyjnych – powiedział prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS. Dzisiejsze podpisanie umowy to także szczególne wydarzenie dla ECOTECH-COMPLEX, które powstało jako jednostka konsorcyjna, mająca rozwijać współpracę między podmiotami akademickimi i biznesowymi – dodał.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największy ośrodek naukowo-badawczy we wschodniej Polsce. Na uczelni prowadzone są badania i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki. W rozwoju współpracy z biznesem szczególną rolę odgrywa Centrum Ecotech-Complex, które powstało z myślą o stworzeniu odpowiednich warunków do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Strategiczna umowa zawarta z Asseco Data Systems otwiera nowy rozdział w jej funkcjonowaniu.

Jednym z celów, które sobie postawiłem to poszukiwanie takich partnerów strategicznych jak Asseco Data Systems. Ta jednostka, która jest częścią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma ogromne możliwości w zakresie współpracy i kreowania różnych kierunków oraz obszarów działania, a tym samym potrzebuje dużych partnerów strategicznych – stwierdził prof. Ryszard Naskręcki, Dyrektor Ecotech-Complex. Z Asseco Data Systems chcemy nie tylko współpracować, ale także tworzyć nowe rozwiązania – dodał.

Asseco współpracuje z ponad 50 uczelniami w Polsce. Tak znakomita uczelnia, jaką jest UMCS to doskonały partner. Grupa Asseco współpracuje z Uniwersytetem ponad 10 lat, utrzymując choćby system SAP. Teraz mowa już o współpracy w zakresie pracy naukowo-badawczej oraz projektów B+R i z wykorzystaniem środków unijnych. To kooperacja z korzyścią dla Uczelni, Asseco Data Systems i regionu – podsumował Daniel Lala.

Asseco Data Systems tworzy zaawansowane rozwiązania informatyczne, będące siłą napędową cyfrowej rewolucji przedsiębiorstw. Dostarcza systemy IT dla wielu branż: edukacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, usługowej, a także sektora administracji samorządowej. Jest wiodącym twórcą kompleksowej oferty IT dla szkół wyższych.

Więcej informacji na: https://dlauczelni.assecods.pl/