Platforma Edukacyjna

Platforma Edukacyjna to rozwiązanie pozwalające studentom na naukę zdalną w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Nauczyciele akademiccy mają do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu mogą tworzyć i udostępniać materiały w formie elektronicznej, np. nagrane wykłady, przeprowadzać zdalnie zajęcia oraz egzaminy. 

Na Platformie dostępne są funkcje społecznościowe oraz mechanizmy grywalizacji, które pozwalają na zwiększenie aktywności studentów w procesie kształcenia. Wbudowana biblioteka materiałów pozwala na łatwą i szybką wymianę zasobów edukacyjnych przechowywanych na Platformie oraz wykorzystanie zasobów zewnętrznych, dzięki zintegrowaniu jej z największymi portalami edukacyjnymi i społecznościowymi m.in.: YouTube, Wikipedia, Quizlet, Office 365, Dropbox, Slideshare, Google Drive, QuestionMark. 

Zaawansowany moduł raportowania umożliwia pracownikom uczelni monitorowanie aktywności i postępów w nauce dla uczelni, wydziałów, poszczególnych kierunków, jak i pojedynczych grup wykładowych.

Korzyści dla dydaktyków i zarządzających Platformą

 • Możliwość tworzenia i udostępniania szkoleń e-learningowych.
 • Przeprowadzanie egzaminów, testów i ankiet on-line.
 • Budowanie zaawansowanych programów nauczania. Wykładowca może przygotować ścieżkę szkoleniową składającą się m.in. z następujących elementów: szkolenie online i tradycyjne, lekcja, lista obecności, egzaminy, ankiety, pliki, wideo, wideo YouTube, artykuły z bazy wiedzy, zadania, konsultacje online.
 • Monitorowanie aktywności i postępów w nauce, poprzez dostęp do statystyk, mechanizmów raportujący historię i wyniki nauczania oraz automatyczne i cykliczne wysyłanie raportów
 • Prowadzenie bazy wiedzy uczelni, na wzór systemu klasy Wikipedia. Materiały są zgromadzone w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania wielu różnych zasób, w celu odnalezienia potrzebnych informacji.
 • Wymiana materiałów naukowych, pomiędzy pracownikami administracyjnymi, wykładowcami i studentami.
 • Grywalizacja umożliwiająca przyznawanie odznak i punktów za działania wykonywane podczas korzystania z Platformy, takie jak: aktywność na forach dyskusyjnych, tworzenie treści, aktywny udział w społeczności studentów, ukończenie kursu e-learningowego.

Korzyści dla użytkowników Platformy – studentów

 • Uczestnictwo w procesie edukacyjnym w dowolnym miejscu i czasie.
  Szeroki dostęp do wiedzy, poprzez zajęcia online „na żywo”, konsultacje z wykładowcami online, bibliotekę kursów e-learning i bazę wiedzy.
 • Możliwość indywidualnego tempa i sposobu nauki.
  Korzystanie dowolną ilość razy i w dowolnym momencie z dodatkowych materiałów wspomagających kształcenie, takich jak: szkolenia e-learning, zasoby wiedzy do pobrania w formie plików, pliki wideo, wideo You Tube, artykuły z bazy wiedzy.
 • Rozwój komunikacji pomiędzy studentami oraz studentami a wykładowcami.
  Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz dzielenie się wiedzą poprzez: fora dyskusyjne, chat, konsultacje i wirtualne spotkania online, newsletter, wirtualną tablicę aktywności, prowadzenie i czytanie blogów, korzystanie z uczelnianego FAQ.

Innemoduły