System
biblioteczny

System biblioteczny jest narzędziem, które umożliwia swobodne przeszukiwanie zbiorów cyfrowych i katalogu bibliotecznego. Główną jego cechą jest autorska wyszukiwarka, dzięki której można odnaleźć i grupować powiązane ze sobą w różny sposób dzieła. Użytkownicy mogą zapisywać swoje elektroniczne notatki, tworzyć oraz rejestrować własne zbiory. 

Dla każdej osoby, korzystającej z systemu przewidziany został indywidualny profil, pozwalający na wsparcie narzędziami sztucznej inteligencji indywidualnego wyszukiwania. Platforma umożliwia przeglądanie cyfrowych zborów, jak również przeszukiwanie dokumentów, które posiadają warstwę tekstową. System umożliwia prowadzenie rejestru osób z niepełnosprawnościami, aby byli oni jak najlepiej obsłużeni. 

Ponadto System Biblioteczny wspomaga działalność naukową i badawczą pracowników uczelni oraz finansowanie grantów badawczych.

Funkcjonalności Systemu Bibliotecznego dla zarządzających

 • Dostęp do publikacji i materiałów dla studentów z niepełnosprawnościami.
 • Zarządzanie dostępem do zbiorów.
 • Nadawanie uprawnień grupom i użytkownikom.
 • Analiza wykorzystania materiałów i zbiorów w celu optymalizacji i rozwoju zasobów bibliotecznych, dzięki modułowi raportów i statystyk.
 • Łatwe i intuicyjne zarządzanie pracą zespołu.
 • Administrowanie procesami digitalizacyjnymi.
 • Narzędzia importów zewnętrznych.
 • Tworzenie metadanych do zasobów.
 • Moduł wypożyczeń zewnętrznych.
 • Wyszukiwarka (prosta i zaawansowana).
 • Możliwość przechowywania zasobów w chmurze.
 • Integracja z pozostałymi systemami uczelni.

Funkcjonalności Systemu Bibliotecznego dla użytkowników

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych, w tym podręczników z warstwą tekstową dla studentów i doktorantów.
 • Indeksowanie pełnotekstowe zbiorów zawartych w bibliotece, pozwalające na szersze udostępnienie materiałów.
 • Inteligenta wyszukiwarka – narzędzie zbudowane w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji, pozwalające na przeszukiwanie zbiorów w sposób sprofilowany, według indywidualnych potrzeb użytkownika.
 • Dostęp do zasobów biblioteki cyfrowej za pomocą przeglądarki internetowej oraz katalogu bibliotecznego.
 • Asysta tłumacza migowego, wspierającego studentów z niepełnosprawnością.
 • Możliwość przechowywania zasobów w chmurze.
 • Repozytorium cyfrowe.

Innemoduły