Symulatory w wirtualnej rzeczywistości

Buduj nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania.

Symulatory
w wirtualnej
rzeczywistości

Buduj nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania.

Symulatory w wirtualnej rzeczywistości.

Narzędzia, które wspierają i uatrakcyjniają procesy edukacyjne. Są doskonałym narzędziem do realizacji zadań praktycznych w sytuacji, gdy dostęp do środowiska rzeczywistego jest niemożliwy, kosztowny lub niebezpieczny. Znajdują zastosowanie między innymi w nauczaniu medycyny, kryminalistyki, architektury, technologii i wielu innych dziedzinach.

Jak działają Symulatory Wirtualnej Rzeczywistości?

Symulatory zapewniają interakcję ze środowiskiem symulowanym poprzez różnego rodzaju bodźce, które działają na zmysły: wzroku, słuchu oraz dotyku.

Wzrok

Obserwujesz wykreowane „światy” przez specjalne okulary.

Dźwięk

Zwiększasz głębię doznań, dzięki towarzyszącym dźwiękom.

Dotyk

Wchodzisz w interakcję dzięki urządzeniom pozwalającym czuć dotyk.

Odkryj możliwości
Symulatorów Wirtualnej Rzeczywistości.

Unowocześniaj procesy dydaktyczne dla uczelni. Postaw na atrakcyjność i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć praktycznych.

Chcesz poznać nasze rozwiązania?

Symulator „Procedury medyczne Triage, ALS i BLS”.

Pomaga rozwijać umiejętności w zakresie stosowania procedur BLS i ALS oraz Triage związanych z segregacją poszkodowanych, którzy uczestniczyli w katastrofach masowych. Wbudowany edytor umożliwia tworzenie wariantów scenariuszy różniących się m.in. miejscem wypadku, warunkami pogodowymi, czy rozmieszczeniem rannych.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Pielęgniarstwo, Ratownictwo, Bezpieczeństwo.

Symulator VR „Zaawansowane procedury medyczne”

Rozwija praktyczne umiejętności studentów w zakresie segregacji medycznej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowej pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego. Posiada edytor umożliwiający wybór odpowiedniego środowiska, konfigurację pacjentów, dostępnego sprzętu i wartości referencyjnych. Dostępny jest w trybach: egzaminacyjnym lub ćwiczeniowym; jedno bądź wieloosobowym oraz w wariancie PC i VR.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków medycznych.

Symulator „Anatomia człowieka”.

Umożliwia dokładne poznanie szczegółowej budowy anatomicznej człowieka. Ułatwia naukę nazw i funkcji narządów, które można wyizolować, obejrzeć z każdej strony i rozłożyć na części. Dzięki temu studenci mogą poznać np. wygląd wycinka skóry i jego budowę, czy też reakcję na bodźce np. ukłucie igłą w palec i obserwować zachowanie organizmu w tej sytuacji.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków medycznych.

Symulator odczuć osoby z ograniczeniami.

Jest kompleksowym rozwiązaniem, które zostało połączone z symulatorami fizycznymi. Umożliwia studentom zapoznanie się z potrzebami i barierami z jakimi na co dzień spotykają się osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, słabowidzące, niedosłyszące oraz osoby w zaawansowanym wieku.

Symulator VR rekomendowany dla studentów wszystkich kierunków.

Symulator „Scena zbrodni”.

Jest wiernym odzwierciedleniem miejsca zbrodni, pozwala studentom przeprowadzić czynności standardowo podejmowane na miejscu zdarzenia, tj. na jego dokładne zbadanie i analizę pozostawionych śladów. Odnalezienie wskazówek umożliwia przejście do kolejnych etapów gry i znalezienie następnych śladów i dowodów.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia.

Symulator „Procedury kryminalistyczne”

Pozwala studentom doskonalić umiejętności związane z prowadzeniem oględzin kryminalistycznych oraz zabezpieczaniem śladów w miejsce zdarzenia w sposób zgodny z procedurami i najlepszymi praktykami. Posiada zróżnicowane pod względem fabuły scenariusze (zabójstwo lub samobójstwo), które zawierają ślady, dowody i obiekty interaktywne znajdujące się w dwukondygnacyjnym domu mieszkalnym oraz jego otoczeniu. Umożliwia symultaniczną rozgrywkę nawet czterem graczom, którzy mogą współpracować i wcielać się w role: policjanta, prokuratora, technika oględzinowego i protokolanta.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia.

Symulator „Interaktywna sala sądowa”.

Umożliwia rozwijanie umiejętności studentów dotyczących przebiegu procesów sądowych. Pozwala na prowadzenie rozgrywki w jednym czasie przez wielu użytkowników, gdzie każdy wciela się w powierzoną mu rolę np. oskarżonego, obrońcy czy świadka. Dzięki temu może wpływać na przebieg procesu toczącego się w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia.

Symulator „Projektowanie architektoniczne oraz kontrola poprawności realizacji projektu”.

Umożliwia rozwój umiejętności związanych z projektowaniem architektonicznym oraz kontrolą poprawności realizacji projektu budynku. Został wyposażony w edytor scenariuszy, pozwalający na wprowadzanie dowolnych zmian i usterek, które studenci muszą odnaleźć i oznaczyć w wirtualnym modelu architektonicznym.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Architektura, Budownictwo.

Symulator „Obrót i przyjęcie surowców i materiałów do magazynu”.

Pozwala rozwijać praktyczne umiejętności związane z pracą w magazynie i obsługą dostaw, np. przyjmowanie i sortowanie towaru, czy kontrola jakości. Celem symulacji jest sprawdzenie, czy występuje zgodność ilościowa i jakościowa dostawy oraz zabezpieczenie ewentualnych niezgodności poprzez umieszczenie wyrobów w wyznaczonym miejscu.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Logistyka

Symulator „Zabezpieczenie danych cyfrowych”.

Pozwala studentom na rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z działalnością informatyka śledczego. Dostarcza użytkownikom dostęp do różnych narzędzi, z których może korzystać podczas zabezpieczania danych cyfrowych i ich nośników, jak np. włączanie, wyłączanie i zabezpieczanie komputerów.

Symulator VR rekomendowany dla kierunków: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia, Bezpieczeństwo.

Postaw na personalizację.
Zaprojektuj swój wirtualny symulator z Asseco.

Jak wygląda proces?

1

Definiujemy wyzwanie – cel, który ma zostać osiągnięty.

2

Pracujemy w grupie roboczej w formie warsztatu.

3

Wypracowujemy propozycje rozwiązań i wybieramy najlepsze.

4

Tworzymy i testujemy prototyp, zbieramy feedback.

5

Przekazujemy gotowy projekt do implementacji na uczelni.

Platforma Wirtualnej Rzeczywistości wspiera planowanie i zarządzanie procesem edukacyjnym, w tym:

•  Monitorowanie i raportowanie przebiegu symulacji, jej czasu oraz błędnie i poprawnie zrealizowanych aktywności.
• Udostępnianie scenariuszy symulacji przygotowanych przez kadrę dydaktyczną uczelni dla konkretnych zajęć.
•  Tworzenie kompleksowej ścieżki edukacyjnej obejmującej m.in. przygotowania i poprawną realizację symulacji.
•  Weryfikację konkretnych umiejętności nabytych podczas wirtualnych ćwiczeń.
•  Motywowanie do nauki poprzez mechanizmy grywalizacji, np. punktację w rankingach.

Dlaczego Symulatory Wirtualnej Rzeczywistości Asseco?

Bardzo wysoki realizm symulacji

Efektywność kosztowa i szybki zwrot z inwestycji

Bezpieczny trening praktycznych umiejętności

Używane przez najlepsze uniwersytety na świecie

Nieograniczona możliwość powtarzania ćwiczeń

Tworzenie w edytorze własnych scenariuszy

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Poznaj wszystkie nasze systemy dla szkół wyższych.